“Festes passades , coques menjades” solia dir ma mare quan després de Nadal, Reis, St Antoni, S Sebastià… tornàvem a la rutina de sempre, com estam fent aquets dies, i es vera, però en el cas de Zaqueo hi ha una cosa diferent. I es que després de sentir el recolzament i la solidaritat de tanta gent no podem fer com que no queda res.
Arribant a Nadal ens començaren a ploure les donacions… escoles, grups, associacions, col·legis professionals, institucions, empreses, persones individuals…recolliren aliments, objectes d’higiene personal, ens feren entregues en efectiu, ens cediren els obsequis que els havien arribat…
Com podríem anomenar-los a tots i no deixar ningú a fora?
Com podríem fer-vos sentir que a mes dels recursos materials ens heu fet arribar un alè, una bufada, una empenta…?
Ara mes que mai sabem que no estam tots sols, que noltros som la cara visible però que tots voltros feis possible el miracle diari de Zaqueo.
Així que a tots… gràcies!